לקוחות

 

איי די אי טכנולוגיות בע"מ

מטמנות אפעה

פז-גז בע"מ

אבן קיסר בע"מ

פז חברה לנפט בע"מ

צ'ק קאפ בע"מ

כימיקלים לישראל בע"מ

בנק לאומי לישראל בע"מ

מפעלי ים המלח בע"מ

בתי זיקוק לנפט בע"מ

רותם אמפרט נגב בע"מ

תרכובות ברום בע"מ

מפעלי תובלה בע"מ

דשנים וחומרים כימיים בע"מ

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

בנק דיסקונט לישראל בע"מ

"מקורות" - חברת המים לישראל בע"מ

מכתשים מפעלים כימיים בע"מ

פריקלאס ים המלח בע"מ

מגנזיום ים המלח בע"מ

"תמי" - מכון למחקר ופיתוח בע"מ

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

קופת חולים מכבי

הדפסה