ביקורות פנים ובקרה

מבקרים פנימיים נדרשים כיום לסייע לארגון להשיג את יעדיו העסקיים בין היתר באמצעות איתור נקודות תורפה וליקויים, בחינת בקרות ויעילותן וייעול תהליכים תפעוליים שונים בארגון. לשם מתן שירותי ביקורת פנימית ובקרה נדרשים ידע מקצועי וניסיון רב, המסייעים בהבנת תהליכים מורכבים והשגת פתרונות יצירתיים ובעלי ראיה ארגונית כוללת.

למשרדנו ניסיון רב בליווי שוטף ומתמשך של מבקרים פנימיים בארגונים המובילים בארץ. בנוסף לכך, מעניק המשרד ייעוץ משפטי משפטי בנושא ביקורת, פיקוח ובקרה פנימית ויישום הכללים הראויים בהתאם לחוק ולעקרונות המקובלים, לועדות ביקורת ולדירקטוריונים, בהתבסס על השתתפות פעילה ורבת שנים של עו"ד אורי סלונים בדירקטוריונים ובועדות ביקורת, בארגונים גדולים בתעשייה העסקית והכימית כאחד. מעבר לכך, מספק המשרד שירותי ביקורת פנימית הכוללים עריכת סקרי סיכונים משפטיים משפטיים, לצורך הכנת תכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות.

 

הדפסה