אחריות נושאי משרה

כאשר מתרחשת תאונת עבודה קטלנית במפעל או באתר כלשהו, עומדים המנהלים והעובדים בארגון במקום שבו התרחשה התאונה - מזועזעים ומופתעים מהתוצאות הקשות ו"הבלתי צפויות". כל המעורבים בתאונה נדרשים לעבור חקירות שונות לגבי הסיבות והנסיבות שהביאו להתרחשות האירוע, קודם כול על ידי המנהלים, ואחריהם - על פי דרישת החוק - חקירה של מפקחי משרד העבודה, חוקרי המשטרה, ולעיתים גם של נציגי חברת הביטוח, המגיעים למקום האירוע לצורך חקירה משלהם. זהו בעצם שלב ראשון בתהליך ארוך ומפרך של חקירות ומשפט. תהליך כזה עלול "לטלטל" את הארגון ואת נושאי המשרה שבו, ולהשפיע - בתחומים שונים ובצורה דרמטית, למשך תקופת זמן לא קצרה - על המתרחש ועל הנפשות הפועלות. לתהליך הזה יש השלכות בתחום הכלכלי-העסקי, בתחום האישי-הפסיכולוגי ובתחומים נוספים, המשפיעים - ישירות ובעקיפין - על התנהלות הארגון ועובדיו.

לכן, יש חשיבות רבה להיערכות מוקדמת, נכונה, של ארגונים ונושאי המשרה בהם, לגבי היבטים פליליים, בדומה לפעילות העניפה המתקיימת בשנים האחרונות בתחום ניהול הבטיחות. מדובר בפעולה מונעת, כדי לנסות לצמצם, ולעיתים אף למנוע, את חשיפתם של אנשי הארגון להליכים פליליים - אשר אליהם הם עלולים להיקלע, בעקבות מעורבותם הבלתי נמנעת בסיכונים משפטיים. ראה מאמר: "צמצום הסיכונים משפטיים הפליליים של נושאי משרה".

פעילותנו בתחום זה כוללת, בין היתר, העברת הרצאות בנושא אחריות פלילית של נושאי משרה, מתן חוות דעת משפטיות בנושא וביצוע פעילות מונעת מסוגים שונים, הן במשרדים והן בשטחי המפעלים, לצורך צמצום רמת החשיפה והסיכונים משפטיים, שיפור העמידה בדרישות החוק והעלאת רמת ניהול הבטיחות בארגונים.

הדפסה