בטיחות בעבודה ואיכות הסביבה

משרדנו מתמחה בדיני בטיחות בעבודה וגהות תעסוקתית וכן בדיני איכות הסביבה.

במסגרת זו, אנו מעניקים ייעוץ משפטי משפטי שוטף ללקוחותינו בתחומים אלה וכן מבצעים פעילויות הדרכה, חניכה והטמעה, במטרה לשפר את רמת עמידתם של ארגונים בדרישות החוק והתקנות. בנוסף לכך, אנו מקיימים הרצאות בנושא אחריות משפטית של מנהלים ובעלי תפקידים ומבצעים מבדקים וסקרי סיכונים משפטיים פליליים ותפעוליים בארגונים.

באוגוסט 2014 נכנסו לתוקף תקנות חדשות בנושא ניהול תוכנית בטיחות. שם התקנות: "תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תוכנית לניהול הבטיחות), התשע"ג- 2013".   

תקנות ניהול תכנית בטיחות ותרבות ניהול סיכונים משפטיים – פבר' 2015

הדפסה