קוד אתי

בעידן הניהול המודרני נתפסת האתיקה ככלי ניהול חשוב, המנחה את המנהל בכל הנוגע לפעילותו המקצועית, מקומו ותפקידו בחברה. בשנים האחרונות נעשים מאמצים רבים בארגונים לעודד התנהגות אתית בקרבם. ארגונים שמחליטים לפעול לשיפור ההתנהגות האתית של מנהליהם ועובדיהם אינם מסתפקים בהקפדה על ציות לחוק, אלא מגבשים ומאמצים, במסגרת התרבות הארגונית, קודים אתיים, המונחים מתפיסה רחבה של ערכים כמו: הגינות, שקיפות, אחריות, יושרה ומוסריות. קוד אתי מבהיר לעובדי ומנהלי הארגון מה ראוי ומה אינו ראוי, תורם לשיפור התנהגות חברי הארגון בתוך הארגון ומחוצה לו ומוסיף לתדמית הארגון ולמעמד חבריו בקרב הציבור הרחב. הקוד האתי אמור להכיל גם הנחיות ספציפיות, המפרטות את אופן ההתנהגות הצפויה בארגון וגם את חזון הארגון ומקומו במרחב שבו הוא פועל.

משרדנו מסייע לארגונים באימוץ קוד אתי, יישומו והטמעתו, במסגרת תכנית אתיקה פנימית, בהתאם לקריטריונים המקובלים בנושא אתיקה בעסקים.

הדפסה